اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  و با محورهای زیر برگزار گردید :

۱٫ خانواده ، سبک زندگی و راهکارهای ارتقاء کیفیت آن

۲٫ خانواده و پیشگیری از آسیبهای روان شناختی

۳٫ خانواده و چالش های پیش رو در هزاره سوم

۴٫ خانواده ، فرزند آوری و فرزند پروری

۵٫ خانواده و کودکان استثنایی

۶٫ خانواده و فرهنگ بومی

۷٫ خانواده و سیاست

۸٫ خانواده ، مذهب و سلامت روانی انسان

۹٫ خانواده و اقتصاد مقاومتی

۱۰٫ خانواده و حقوق اساسی آن

۱۱٫ خانواده و راهکارهای مقابله با آسیبهای فضای مجازی برای فرزندان

۱۲٫ خانواده و راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی ماهواره برای فرزندان

۱۳٫ خانواده و رسانه

۱۴٫ خانواده و راهکارهای پیگیری ازاعتیاد فرزندان

۱۵٫ خانواده و تعلیم وتربیت

۱۶٫ ارتباط شغل با خانواده

۱۷٫ معیارهای ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام